האירועים מיועדים לתושבי המועצה בלבד! 

(המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל הרשמה של רוכש שאינו תושב המועצה)

מופעים קרובים

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים